Liên kết
Web uit.edu.vn
Phòng đạo tạo ĐH và sau ĐH
Forum trường ĐHCNTT
Đối tác
IBM VIET NAM
CSC VIET NAM
AXON ACTIVE VN
TMA SOLUTIONS
RENESAS VN
VNG
KMS TECHNOLOGY
TROBZ
ONLINE CRM
ELCA
Chương Trình Tuyển Dụng "Vườn Ươm Tài Năng" - Fresher Training Program (Application Integration)
Thông tin về chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho chương trình "Tích Hợp Ứng Dụng" vào ngày 06 tháng 07 năm 2015. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 06 tuần làm việc liên tục và các bạn sẽ được đào tạo tại văn phòng công ty CSC Việt nam trong giờ hành chánh.