Liên kết
Web uit.edu.vn
Phòng đạo tạo ĐH và sau ĐH
Forum trường ĐHCNTT
Đối tác
IBM VIET NAM
CSC VIET NAM
AXON ACTIVE VN
TMA SOLUTIONS
RENESAS VN
VNG
KMS TECHNOLOGY
TROBZ
ONLINE CRM
ELCA
TỌA ĐÀM DOANH NGHIỆP, CỰU SINH VIÊN THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trong những năm gần đây, một trong những vấn đề hàng đầu của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là gắn liền với nhu cầu của xã hội, trong đó đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp. Đào tạo gắn liền thực tiễn và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của công luận khi bàn về mối quan hệ Nhà trường & Doanh nghiệp.