DÀNH CHO THÍ SINH

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

 • Sinh viên đang học tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM. 

 • Sinh viên thuộc các ngành học liên quan đến Hệ thống Thông tin, Thương mại điện tử tại các trường khác tại Tp. Hồ Chí Minh.

LỘ TRÌNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI 
VÒNG 1: XÉT HỒ SƠ 
  VÒNG 2:  VÒNG TRÌNH BÀY 
  • Các nhóm trình bày trực tiếp
  VÒNG 3:  VÒNG TƯ VẤN 
  • Được nhận tư vấn từ chuyên gia và doanh nghiệp
  VÒNG 4:  CHUNG KẾT 
  • Các nhóm vào chung kết trình bày trực tiếp
  • Trưng bày các poster của các nhóm đã tham gia
  • Các seminar học thuật