Khoa Hệ thống thông tin

WELCOME

          Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành/lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và tạo cơ hội cho các giảng viên, các nhà khoa học công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, Cộng đồng các trường có đào tạo ngành MIS trên địa bàn TP.HCM, gồm 7 trường:

  • Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;

  • Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM;

  • Trường Đại học Kinh Tế – Luật, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;

  • Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM;

  • Trường Đại học Ngân Hàng Tp.HCM;

  • Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM;

  • Trường Đại học Tài Chính – Marketing.

phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý (Information systems in Business and Management – ISBM19).

           Hội thảo “Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý – ISBM19” được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhằm hướng đến sự phát triển của lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý (MIS), thương mại điện tử (E-Commerce) và tạo cơ hội cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu, sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ.

INVITED SPEAKERS

PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

PGS.TS. Đỗ Phúc

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm

IMPORTANCE DATES

Aug 01, 2019

Hạn chót nộp tóm tắt

Oct 20, 2019

Nộp báo cáo toàn văn hoặc poster

Nov 20, 2019

Thông báo chấp nhận

Nov 30, 2019

Đăng kí tham dự

Dec 12, 2019

Khai mạc Hội thảo

CALL FOR PAPERS

         Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên có quan tâm đến lĩnh vực MIS và E-Commerce trong và ngoài nước tham gia viết bài báo cáo tại Hội thảo khoa học Hệ thống thông tin trong Kinh doanh và Quản lý 2019 – ISBM’19. tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

PUBLICATION

         Bài viết toàn văn gửi tham dự Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo được xuất bản chính thức, có giấy phép và mã số ISBN.

         Bài viết dạng Poster sẽ chỉ được Ban biên tập review, được dán trưng bày tại khu vực dành riêng ở Hội thảo. Phần tóm tắt của bài viết dạng Poster sẽ được in giới thiệu ở phần phụ lục của kỷ yếu.

TOPICS

• Big data for Business and Management

• Business Intelligence Systems

• Business Process Reengineering

• Business and Economic Simulations

• Business Analytics

• Digital Marketing

• E-learning and E-Government Applications

• Future IT and Business Analytics

• Iot And Cloud Computing Applications

 

• IT Project Management

• Machine Learning and Data mining in Business

• Marketing Information Systems

• Networked Business Models

• Quantitative Models for Information Systems

• Social Network Analytics

• Smart Cities

• Technology Based Service Development And Delivery

• Training and Education in IS

• Workflow and Process Management

PAPER SUBMISSION

         Hình thức trình bày báo cáo:

  • Bài viết được đánh máy, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

  • Bài viết có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (.docx).

         Bài viết toàn văn dài tối đa 6000 từ (words) kể cả tài liệu tham khảo (Mẫu báo cáo) hoặc bài viết dưới dạng Poster (Mẫu Poster).

         Liên hệ và gửi bài qua email: info.httt@uit.edu.vn

REGISTRATION

ORGANIZATION

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin

PGS.TS Nguyễn Đình Thuân, Trưởng khoa HTTT 
TS. Lê Đình Duy,  Trưởng phòng ĐTSĐH&KHCN 
TS. Dương Minh Đức, Phó trưởng khoa HTTT 
TS. Ngô Thanh Hùng, Hội đồng Khoa HTTT 
TS. Cao Thị Nhạn, Trưởng BM HTTT Quản lý
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng khoa HTTT 
ThS. Vũ Minh Sang, Trợ lý Khoa HTTT 
ThS. Lê Bảo Uyên, Thư ký Khoa HTTT 

PGS.TS Nguyễn Đình Thuân, Trưởng khoa HTTT
TS. Dương Minh Đức, Phó trưởng khoa HTTT
PGS.TS Đỗ Phúc, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân, Trường ĐH Bách Khoa
TS. Ngô Thanh Hùng, Hội đồng Khoa HTTT 
TS. Cao Thị Nhạn Trưởng BM HTTT Quản lý
TS. Hồ Trung Thành Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM
TS. Lê Ngọc Thạnh, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 
TS. Huỳnh Văn Đức Trường, ĐH Kinh tế TP.HCM
TS. Phạm Xuân Kiên, Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM
TS. Lê Hoành Sử, Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

VENUE

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

TECHNICAL PROGRAM OVERVIEW

CONTACT INFORMATION

Mọi chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ Ban Thư ký:

ThS. Vũ Minh Sang
Email: sangvm@uit.edu.vn
Điện thoại: 0909.459.126

ThS. Lê Bảo Uyên
Email: uyenlb@uit.edu.vn
Điện thoại: 0909.044.399