Khoa Hệ thống thông tin

Đào tạo

 

Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

MỤC ĐÍCH

Đạo tạo kỹ sư ngành Hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Có khả năng xây dựng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ. Có năng lực tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin làm việc ở các chức danh: lập trình viên, phân tích viên hệ thống, nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ quản lý dự án,..

CÁC BỘ MÔN CHÍNH

  1. Thương mại điện tử
  2. Hệ thống thông tin quản lý
  3. Hệ thống thông tin thông minh

ĐÀO TẠO CAO HỌC

MỤC ĐÍCH

Với mục tiêu đào tạo chuyên sâu và trang bị những kiến thức cũng như những kỹ năng cần thiết để người học trở thành các chuyên gia trong lãnh vực Khoa học Máy tính – Công nghệ Thông tin, việc đào tạo Thạc sĩ Công Nghệ Thông tin có ý nghĩa và vai trò rất lớn trong sự phát triển chung của khoa học – kỹ thuật và kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay. Vì thế, vào tháng 5 năm 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định cho triển khai đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học Máy tính, mã số 60.48.01, hình thức không tập trung (kết hợp mạng tin học viễn thông) tạiĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (Công văn số 4014/SĐH ngày 15/05/2003). Phương thức đào tạo này mở ra cơ hội tốt cho các học viên trên mọi miền đất nước. Các bạn có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng cao của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và các chương trình đào tạo quốc tế khác. Mặt khác, với quy trình học tập qua mạng, các bạn trở nên năng động hơn. Ở đây, các bạn được củng cố và thể hiện năng lực và phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời đại kinh tế mạng và kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới hiện nay.

CÁC BỘ MÔN CHÍNH

  1. Hệ thống thông tin quản lý
  2. Hệ thống thông tin thông minh