Khoa Hệ thống thông tin

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Danh sách Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HỌC KỲ
1 18521664 Hà Phi Vũ Xây dựng website kinh doanh sản phẩm thời trang kết hợp đề xuất sản phẩm trên nền tảng Laravel Developing a fashion website integrated outfit recommendations on the Laravel platform TS. Cao Thị Nhạn HK1
2 18521688 Trần Thị Như Ý
3 18521145 Nguyễn Hữu Nghĩa Đánh giá mô hình học liên kết trong tập dữ liệu mất cân bằng The performance evaluation of federated learning with imbalanced dataset ThS. Vũ Minh Sang,
ThS. Hà Lê Hoài Trung
HK1
4 18521113 Vương Hoàng Minh
5 18521123 Lê Trần Bảo Nam A stolen vehicle locator system via dash cam TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
6 18520791 Đinh Xuân Hùng
7 18521307 Hà Huy Quốc Building a mobile-based restaurant management system TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
8 18520771 Đinh Thị Mỹ Hoàn Rent me – a web-based platform for the game player community TS. Nguyễn Thanh Bình,
ThS. Vũ Minh Sang
HK1
9 18520885 Lâm Lê Đình Khang
10 18520925 Nguyễn Lê Khoa Analyzing and forecasting Wikipedia web traffic TS. Đỗ Trọng Hợp HK1
11 18521159 Ngô Phan Phúc Nguyên Constructing an affiliate marketing model for cosmetics TS. Cao Thị Nhạn HK1
12 18521258 Nguyễn Tấn Phúc
13 18520526 Cao Quyết Chiến Building a web-based online exam system TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
14 18520911 Đặng Quốc Khoa
15 18521000 Trương Thị Ngọc Linh Building a social bookmark system TS. Nguyễn Thanh Bình, ThS. Vũ Minh Sang HK1
16 18521276 Nguyễn Duy Phương
17 18520465 Nguyễn Tuấn Anh Building a mobile application for detecting and recognizing information of drugs TS. Phan Xuân Thiện HK1
18 18520726 Đỗ Hoàng Hiệp Real estate forecast in area by recurrent neural network model based on long short-term memory TS. Cao Thị Nhạn HK1
19 18520957 Phạm Trung Kiên An automation support tool for deploying infrastructure to the cloud using Terraform and CICD TS. Phan Xuân Thiện HK1
20 18520510 Tạ Thị Kim Bình Analyzing and forecasting the unit sales of Walmart retail goods TS. Đỗ Trọng Hợp HK1
21 18521137 Triệu Kim Ngân
22 18520441 Bùi Quang Anh Building a blood donation application TS. Đỗ Trọng Hợp,
ThS. Tạ Thu Thuỷ
HK1
23 18521450 Trần Đức Thịnh A mobile-based application for smart tiny parking lot TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
24 18521002 Bùi Tấn Lộc
25 18520790 Đặng Quang Hưng Building a smart document scanner application on mobile TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
26 18521043 Nguyễn Phi Long Building a mobile app for fish detection TS. Phan Xuân Thiện HK1
27 17521299 Vũ Ngọc Hào Deploying a face recognition web application on Kubernetes TS. Đỗ Trọng Hợp,
ThS. Tạ Thu Thuỷ
HK1
28 17520778 Nguyễn Công Phương Nam
29 18521130 Phan Hoàng Nam Design and implementation of the property management system for university TS. Nguyễn Thanh Bình HK2
30 18521507 Nguyễn Hữu Toàn
31 17521044 Dương Minh Thành A mobile-based system for managing the apartment guests for security TS. Nguyễn Thanh Bình HK2
32 18521317 Vũ Thị Quý Using NLP sentiment analysis to detect emotion through by Online Reviews TS. Đỗ Trọng Hợp, ThS. Tạ Thu Thủy HK2
33 18520692 Nguyễn Thị Khánh Hà
34 18520616 Nguyễn Văn Thành Đức Facial recognition technology in gym management. TS. Đỗ Trọng Hợp, ThS. Tạ Thu Thủy HK2
35 18520805 Phạm Duy Hưng Face recognition for contactless checking in for multiple services TS. Đỗ Trọng Hợp, ThS. Tạ Thu Thủy HK2
36 18520809 Quách Bảo Hưng
37 19521595 Nguyễn Thị Viết Hương Dựa trên phân tích cảm xúc và học máy xây dựng mô hình dự báo tiền mã hóa và chứng khoán Based on sentiment analysis and machine learning: building forecasting models for crypto currency and stock prices PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân HK2
38 19521720 Trần Trọng Kiên Ứng dụng mô hình học sâu cho bài toán phân loại các bất thường trên ảnh chụp X-Quang vùng ngực Applying deep learning for chest X-Ray multiple abnormalities classification ThS. GVC. Nguyễn Thị Kim Phụng HK2
39 19522098 Nguyễn Tường Quang Minh
40 19520636 Lưu Trần Anh Khoa Xây dựng ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng trên nền tảng blockchain và hệ hỗ trợ quyết định bằng phương pháp máy học và học sâu Build a blockchain-based supply chain management application and support decisions system with machine learning and deep learning PGS. TS Nguyễn Đình Thuân. ThS. Vũ Minh Sang HK2
41 19521520 Phan Phạm Quỳnh Hoa
42 19521171 Đặng Nguyễn Phước An Xây dựng hệ thống E-learning tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cá nhân hoá quá trình học tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin Building an E-learning system integrating artificial intelligence, supporting personalized learning processes in the field of information technology PGS. TS Nguyễn Đình Thuân. ThS. Đỗ Duy Thanh HK2
43 19520873 Trần Mẫn Quân
44 19520917 Phan Thái Tâm Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất thiết bị điện tích hợp kỹ thuật khai phá quy trình Building a management system for electronic device prodution integrated process mining techniques TS. Cao Thị Nhạn HK2
45 19521416 Vũ Thùy Dương
46 19522130 Chu Xuân Sơn Nghiên cứu các phương pháp dự đoán liên kết trong mạng xã hội dựa trên đồ thị mạng nơ-ron A study on methods of link prediction on social networks based on graph neural network TS. Cao Thị Nhạn HK2
47 19521788 Nguyễn Hoàng Long
48 19521517 Lê Bùi Dĩ Hòa Dự báo khả năng hủy chuyến, trễ chuyến của chuyến bay nội địa Việt
Nam
Forecasting the possibility of flight cancellation and delay of Vietnam domestic flights TS. Cao Thị Nhạn HK2
49 19521463 Ngô Hồng Hải
50 19521000 Nguyễn Xuân Minh Thu Nâng cao công tác điều hành doanh nghiệp thông qua phân tích dữ
liệu và báo cáo quản trị trên thiết bị di động
Mobile advanced application for business operation management through data analysis and management reporting TS. Cao Thị Nhạn, ThS. Huỳnh Đức Huy HK2
51 19521189 Trần Thị Ngọc An
52 19520515 Phan Hồng Gia Hân Xây dựng ứng dụng tối ưu hóa hành trình khách hàng dành cho các trung tâm đào tạo Building an application to optimize customer journey for education centers TS. Cao Thị Nhạn, ThS. Huỳnh Đức Huy HK2
53 19521453 Lê Huỳnh Lan Hạ
54 19520113 Tạ Quang Huy Áp dụng tổng hợp chuyển đổi độ tuổi khuôn mặt vào công nghệ làm phim Apply face age transformation synthesis to filmmaking technology TS. Nguyễn Thanh Bình HK2
55 19521295 Lê Thị Hồng Cúc
56 19521493 Bùi Hữu Hiếu Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh Building a mobile based application to support
learning English vocabulary
TS. Nguyễn Thanh Bình HK2
57 19522325 Lê Trịnh Thanh Thúy Ứng dụng mô hình mạng phân tích sự tương tác các proteins Network graph model for analysing protein-protein interactions ThS. GVC Nguyễn Thị Kim Phụng HK2
58 19521881 Nguyễn Thị Thúy Nga
59 19521267 Phạm Nguyễn Thanh Bình Xây dựng ứng dụng web phát hiện bất thường trên ảnh X-Quang cột sống Developing an application for detecting spinal abnormalities from spine X-ray films ThS. GVC Nguyễn Thị Kim Phụng HK2
60 19522204 Nguyễn Ảnh Trường Thắng Ứng dụng IoT xây dựng hệ thống thuỷ canh tự động Apply IoT to
develop an automatic hydroponic system
ThS. GVC Nguyễn Thị Kim Phụng HK2
61 19522521 Lê Tiến Vinh
62 19521979 Nguyễn Thành Nội Xây dựng mô hình dự báo giá chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp học sâu cho chuỗi thời gian đa biến Building a forecasting model for Vietnamese stock prices using deep learning for multivariable time series PGS. TS Nguyễn Đình Thuân. ThS. Đỗ Duy Thanh HK2
63 19521640 Võ Quang Huy
64 19521811 Nguyễn Văn Lực Xây dựng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch dựa trên điều kiện thời tiết, chất lượng không khí bằng phương pháp học máy và tích hợp mạng xã hội Building a tourism location recommendation system based on weather conditions, air quality using machine learning methods and intergrating social networks PGS. TS Nguyễn Đình Thuân. ThS. Đỗ Duy Thanh HK2
65 19521374 Lê Văn Anh Đức
66 19521963 Lê Thị Ái Nhi Ứng dụng mô hình học máy, học sâu và các biến thể cho việc dự đoán giá các đồng tiền mã hóa Implementation of machine learning, deep learning and variance models for predicting prices of crypto currencies PGS. TS Nguyễn Đình Thuân. ThS. Vũ Minh Sang HK2
67 19522200 Lê Hữu Thắng
68 19520867 Đặng Minh Quân Xây dựng hệ thống hồ sơ cá nhân và hỗ trợ tuyển dụng cho doanh nghiệp thông qua công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo Building a curriculum viate system and supporting business recruitment through blockchain technology and artificial intelligence PGS. TS Nguyễn Đình Thuân. ThS. Vũ Minh Sang HK2
69 19521679 Lê Mai Duy Khánh
70 19521059 Trịnh Thị Thanh Trúc Xây dựng mô hình dự báo số lượng ca nhiễm và thời điểm bùng phát bệnh nhiệt đới bị lãng quên Construct the prediction model for neglected tropical disease incidence and outbreaks ThS. Đỗ Duy Thanh HK2
71 19521365 Võ Thành Đô Xây dựng website báo điện tử tích hợp hệ thống khuyến nghị nội dung Build an online news website with a content recommendation system ThS. Thái Bảo Trân HK2
72 19521498 Lê Thành Hiếu Ứng dụng mô hình deep learning để phát triển công cụ tự động dịch truyện tranh song ngữ Anh-Việt Using deep learning model for manga auto-translation ThS. Thái Bảo Trân HK2
73 19521656 Lê Quang Khải
74 19520838 Hoàng Đình Phú Tìm hiểu công nghệ Deep Speech và xây dựng ứng dụng quản lí chi tiêu trên thiết bị di động Study Deep Speech technology and develop an application for managing expenses on mobile devices ThS. Thái Bảo Trân HK2
75 19521879 Nguyễn Tấn Ngà Xây dựng nền tảng streaming trực tuyến Building a live streaming platform ThS. Mai Xuân Hùng HK2
76 19522384 Tần Thùy Trang Phân lớp các giai đoạn giấc ngủ sử dụng phương pháp học sâu Sleep stages classification using deep learning methods ThS. Dương Phi Long HK2
77 19521550 Nguyễn Thị Hồng
78 19520691 Vương Thịnh Lợi Ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong việc xây dựng hệ thống bầu cử Applying blockchain technology in building voting system Nguyễn Hồ Duy Tri HK2
79 19521426 Nguyễn Ngọc Khương Duy
80 19521909 Trương Nguyên Ngọc Quản lý căn hộ chung cư-kết nối cư dân và ban quản lý Apartment building management – connect resident and management board ThS. Trương Thu Thủy HK2

Danh sách Khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HỌC KỲ
1 17520527 Cao Thiện Huân Hệ thống gợi ý video sử dụng phương pháp học sâu. The video recommendation system using deep learning methods. ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí HK1
2 17520815 Bùi Hà Nguyên Ứng dụng kĩ thuật học máy vào hệ khuyến nghị và xây dựng website minh họa Applying machine learning techniques to recommender systems and build illustrative website PGS. TS Nguyễn Đình Thuân HK1
3 17521072 Lê Hoàng Phương Thể
4 17521194 Đoàn Anh Tú Xây dựng game lấy bối cảnh đại dịch Covid 19 Building a game with a story based on the Covid19 pandemic TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
5 17520714 Nguyễn Ngọc Thanh Long
6 17520605 Nguyễn Hữu Minh Khai Xây dựng nền tảng tổ chức sự kiện ảo cho triển lãm trực tuyến Building a virtual events platform for online exhibition TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
7 17520607 Nguyễn Ngọc Khải
8 17521000 Nguyễn Tấn Tài Tìm hiểu salesforce và triển khai cho doanh nghiệp điện lạnh bán lẻ Researching salesforce and deploy for retail business with electrical refrigeration ThS. Đỗ Duy Thanh,
ThS. Đỗ Thị Minh Phụng
HK1
9 17520793 Lê Thanh Nghị
10 17521296 Nguyễn Thanh Đức An information system for the conservation of Vietnam’s biodiversity TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
11 17520280 Mai Văn Bình
12 15520398 Đỗ Tuấn Kiệt Building a mobile based multiple-choice test grading system TS. Nguyễn Thanh Bình HK1
13 15520056 Lâm Hà Tuấn Cảnh Applying prediction models to forecast the real estate price in Ho Chi Minh city TS. Cao Thị Nhạn HK1
14 17520279 Dương Lê Thanh Bình Considering Google trend as an external data for retail sales forecasting TS. Cao Thị Nhạn HK1
15 17521311 Bạch Hồng Thái
16 17521120 Lê Đặng Xuân Thùy Research facial emotion recognition method applying to mood tracking diary TS. Cao Thị Nhạn HK1
17 12520620 Phan Tuấn Khang Real estate management and posting website PGS. TS. Quản Thành Thơ HK1
18 17520634 Trần Vĩnh Khiêm Question answering over knowledge graphs for Covid-19 TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân HK1
19 17520876 Hoàng Minh Phát Traffic jams prediction using machine learning TS. Đỗ Trọng Hợp HK1
20 17521308 Cao Thanh Ngân
21 17521064 Nguyễn Huỳnh Như Thảo Applying IoT technology for monitoring environment TS. Đỗ Trọng Hợp HK1
22 17520851 Nguyễn Hoàng Nhật Real-time customer reviews analysis using machine learning on big data framework TS. Đỗ Trọng Hợp HK1
23 17521091 Thái Hoàng Thịnh High performance search and verification system for Covid-19 information TS. Lê Kim Hùng HK1
24 17521314 Lê Trịnh Quang Triệu
25 18520746 Nguyễn Duy Hiệu Xây dựng website diễn đàn chia sẽ bài viết và sử dụng kỹ thuật tìm kiếm toàn văn Build a forum website for sharing articles and using full-text search ThS. Mai Xuân Hùng HK2
26 18521660 Trịnh Ngọc Vĩnh
27 18521199 Đặng Thị Thùy Nhi Phát hiện gian lận thẻ tín dụng dựa trên học cộng tác Credit card fraud based on federated learning ThS. Hà Lê Hoài Trung HK2
28 18521634 Nguyễn Thanh Vân
29 18520735 Đồng Hữu Hiếu Bổ sung chức năng và cải tiến quy trình cho sàn thương mại điện tử FuniMart Add functionalities and improve processes for Funimart e-commerce exchange ThS. Vũ Minh Sang HK2
30 18520872 Lê Võ Đình Kha Xây dựng website kinh doanh thiết bị điện tử tích hợp khuyến nghị sản phẩm Building a business website for electronic devices integrated product recommendation TS. Cao Thị Nhạn HK2
31 18520889 Lê Phúc Khang
32 18521320 Đoàn Thục Quyên Hệ thống phân tích cảm xúc khách hàng dựa trên bình luận tiếng Việt Customer emotion analysis system based on Vietnamese comments TS. Nguyễn Thanh Bình HK2
33 18521118 Dương Bảo Nam Xây dựng sàn giao dịch NFT Building an NFT Marketplace ThS. Vũ Minh Sang HK2
34 18521546 Đặng Võ Bảo Trung
35 16520159 Trần Việt Cường Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng công nghệ chuỗi khối E-commerce application development based on Blockchain technology ThS. Đỗ Duy Thanh,
ThS. Hà Lê Hoài Trung
HK2
36 17521294 Nguyễn Quốc Đại Building a mobile application to suggest a price action trading for Crypto investment TS. Cao Thị Nhạn HK2

Danh sách Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

STT MSSV HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1 16521275 Bùi Thị Huyền Trân Xây dựng ứng dụng di động kết nối người dùng có nhu cầu trao đổi, mua bán hàng online Building mobile application for connecting in need sale online ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí
2 16521485 Nguyễn Thị Kim Yến
3 16521455 Nguyễn Quang Vũ Xây dựng website chia sẻ video tích hợp hệ thống khuyến nghị nội dung Building video sharing website with recommendation system ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí
4 16521409 Mai Thụy Ánh Tuyết Xây dựng hệ thống tạo thực đơn dinh dưỡng tự động và quản lý thông tin trẻ mầm non Building an automatic system to create a nutritional balanced menu and manage kindergartern’s information ThS. Nguyễn Hồ Duy Tri
5 16521396 Nguyễn Đức Tùng Xây dựng hệ thống gợi ý cho website review nhà hàng/quán ăn Recommender system for restaurants/eateries reviewing website ThS. Thái Bảo Trân
6 16520219 Hà Thanh Đoàn
7 16520616 Nguyễn Minh Khuê Xây dựng hệ thống end-to-end chatbot sử dụng mô hình học sâu Bulding an end-to-end conversational agent using deep learning ThS. Nguyễn Hồ Duy Tri,
CH. Huỳnh Thiện Ý
8 16520829 Nguyễn Đình Ngọc Ứng dụng mô hình XLNET để xây dựng hệ thống hỏi đáp Applying XLNET model to build question answering system TS. Cao Thị Nhạn
9 16521474 Nguyễn Thị Lan Vy
10 16521440 Lê Khánh Vinh Ứng dụng Business Automation Framework (BAF) để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ tại bộ phận nhân sự trong các công ty dịch vụ công ích Applying the Business Automation Framework (BAF) to automate business processes at the HR department in Public service companies TS. Cao Thị Nhạn,
ThS. Trình Trọng Tín
11 16521543 Nguyễn Văn Trung
12 16520517 Nguyễn Gia Huy Xây dựng ứng dụng phân loại tin tức Covid-19 trên mạng xã hội Twitter An application of Covid-19 news classification on the Twitter social network TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân,
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
13 16520435 Nguyễn Bá Minh Hoàng
14 16521076 Nguyễn Hoàng Nhật Tân Phát triển nền tảng gamification marketing cho thị trường Việt Nam Developing gamification marketing platform for Vietnam market ThS. Trình Trọng Tín,
ThS. Vũ Minh Sang
15 16521094 Đỗ Đức Thắng
16 16520817 Phạm Tuấn Nghĩa Xây dựng công cụ phân loại các bình luận tiêu cực trên Wikipedia An application of toxic comment classification on Wikipedia PGS. TS. Đỗ Phúc
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
17 16521524 Nguyễn Thanh Quang
18 16521513 Phạm Trung Kiên Xây dựng hệ thống website sàn giao dịch hỗ trợ chuyển giao công nghệ Building an online exchange to support technology transfer ThS. Đỗ Duy Thanh
19 16521230 Nguyễn Thị Thủy Tiên
20 16521381 Nguyễn Minh Tuấn Phân tích hành vi của người tiêu dùng trong thị trường bằng thuật toán tìm luật kết hợp cơ bản và cải tiến Analysing consumer bahaviour in market by basic and improving Association Rules Algorithm TS. Đoàn Huấn,
ThS. Đỗ Thị Minh Phụng
21 16521101 Nguyễn Đức Thắng
22 16520241 Nguyễn Minh Đức Ứng dụng Kết nối Nhà cung cấp và Cộng tác viên trên Sàn Thương Mại Điện Tử The application to connect Vendors and Collaborators in E-Commerce platform ThS. Vũ Minh Sang
23 16520181 Châu Thị Bích Đào Xây dựng ứng dụng quản lý trồng trọt và chăn nuôi Building the management application for farming and ranching ThS. Vũ Minh Sang
24 16521068 Trần Nhân Tâm Hệ thống khuyến nghị phim  A movie recommendation system PGS. TS. Đỗ Phúc
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
25 16520853 Trần Đình Bảo Nguyên
26 16520270 Nguyễn Thiện Dương Xây dựng website tìm kiếm và tuyển dụng việc làm. Tích hợp chức năng gợi ý việc làm phù hợp cho ứng viên Building a website for searching and recruiting jobs. Intergrate function that recommends suitable jobs for candidates. ThS. Đỗ Duy Thanh,
ThS. Mai Xuân Hùng
27 16520367 Nguyễn Thị Thu Hiền
28 16520177 Lê Trường Danh Xây dựng hệ thống phát hiện và phân loại bệnh trên lá cây bằng kỹ thuật xử lý ảnh Building a plant leaf disease detection and classification system using image processing technology TS. Đoàn Huấn,
ThS. Đỗ Thị Minh Phụng
29 16520594 Châu Phạm Đăng Khoa
30 16520794 Phạm Thị Bích Ngân Xây dựng webstie gợi ý điểm du lịch áp dụng thuật toán K láng giềng gần nhất Building a website for suggesting tourist attractions applying K-Nearest-Neighbor-KNN ThS. Vũ Minh Sang,
ThS. Mai Xuân Hùng
31 16521172 Trần Mai Ngọc Thiệu
32 16520483 Nguyễn Quốc Hưng Tìm hiểu mạng Nơ-ron tích chập và ứng dụng chuyển đổi phong cách nghệ thuật Applying convolutional neural networks for building the style transfer application ThS. Vũ Minh Sang,
ThS. Nguyễn Hồ Duy Tri
33 16521490 Nguyễn Trần Ngọc Anh
34 16521310 Dương Thành Trung Xây dựng website trao đổi đồ chơi trẻ em Building children’s toy exchange website ThS. Đỗ Duy Thanh
35 16521361 Đặng Văn Tuấn
36 16521654 Trần Hoàng Dũng An automatic system for  questions management and multiple-choice test generation TS. Nguyễn Thanh Bình
37 16521323 Phạm Võ Quang Trung
38 16521237 Phạm Hào Tiệp Testament Management Service TS. Đỗ Trọng Hợp
39 16520943 Hà Vĩnh Phúc
40 16520688 Nguyễn Hoàng Long Study on exam invigilator assignment algorithms TS. Đỗ Trọng Hợp
41 16521708 Nguyễn Sơn Lâm
42 16520003 Hồ Hoàng Túc An Applying deep learning in solving arithmetic word problems in Vietnamese PGS.TS Đỗ Phúc
43 16520588 Hoàng Minh Khiêm
44 16521755 Trình Hoàng Nguyên An Embedded based electronic album for worship TS. Nguyễn Thanh Bình
45 16521049 Lê Anh Tài
46 16521478 Đỗ Thanh Xuân An Image Annotation Tool for Machine Learning TS. Đỗ Trọng Hợp
47 16521839 Nguyễn Minh Tú
48 16520571 Văn Mạnh Khang Building an online audio book system TS. Đỗ Trọng Hợp
49 16520516 Nguyễn Đức Huy
50 16520323 Trịnh Thị Thu Hà Applying text mining in restaurant recommendation based on customer reviews TS. Cao Thị Nhạn
51 16521574 Nguyễn Minh Quân
52 16520399 Nguyễn Minh Hiếu Constructing knowledge graphs with triple extraction techniques PGS.TS Đỗ Phúc,
TS. Ngô Đức Thành
53 16520887 Nguyễn Thị Nga Sentiment analysis of user’s Vietnamese movie reviews using Support Vector Machine TS. Cao Thị Nhạn
54 16520532 Trần Quốc Huy A warehouse sharing platform TS. Nguyễn Thanh Bình
55 16520734 Hoàng Ngọc Bảo Minh
56 16520449 Trần Văn Hoàng An artificial intelligence-based chatbot for UIT Facebook page TS. Nguyễn Thanh Bình
57 16520887 Võ Hồng Nhật
58 16521386 Trần Anh Tuấn A JOB Matching System for internship management TS. Nguyễn Thanh Bình
59 16521459 Tất Quang Vũ
60 16520016 Phạm Bình An Applying knowledge graph and bert for Vietnamese triple classification PGS.TS Đỗ Phúc
61 16520148 Nguyễn Huy Cường
62 15520813 Nguyễn Tấn Thành Compare query performance on non-relational database (NOSQL) PGS.TS Nguyễn Đình Thuân
63 15520020 Ngô Hữu Anh Development of an application to process house ownership certificate PGS. TS Quản Thành Thơ
64 13520369 Phan Lê Minh Huy Building a software application for coffee shop business managements. TS. Bùi Thanh Hiếu
65 16520651 Nguyễn Thị Mỹ Lan An approach for fraud detection in financial transactions using machine learning methods TS. Cao Thị Nhạn
66 16521472 Lê Ngọc Uyên Vy
67 17520683 Lã Ngô Mỹ Linh Hệ thống hỏi đáp dựa trên bộ dữ liệu câu hỏi tự nhiên Question answering system based on natural questions dataset ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
68 17521224 Trần Anh Tuân Hệ thống điểm danh bằng nhận dạng khuôn mặt Attendance system using face recognition ThS. Hồ Trần Nhật Thủy
69 17521284 Huỳnh Hữu Ý
70 17520126 Trần Hữu Phát Phát triển ứng dụng di động tích hợp lên hệ thống CRM cho trường mầm non, tiểu học Developing mobile applications integrated into the CRM systems for kindergartens and primary schools ThS. Huỳnh Đức Huy
71 17520812 Mai Như Ngọc
72 17520999 Nguyễn Tấn Tài Xây dựng website vận hành chung cư Building website to operate apartment ThS. Mai Xuân Hùng
73 17520103 Đỗ Hữu Lượng Xây dựng hệ thống dự đoán xu hướng biến đổi giá tiền điện tử sử dụng các mô hình máy học Building a system for predicting crypto-currency price trends using machine learning ThS. Đỗ Thị Minh Phụng
74 17520996 Cái Ngọc Anh Tài Xây dựng hệ thống câu hỏi và thi trắc nghiệm trực tuyến theo thang đo nhận thức Bloom Building question bank and online multiple-choice examination system based on Bloom’s taxonomy ThS. Vũ Minh Sang
75 17521071 Võ Thị Duy Thảo
76 17521065 Nguyễn Kim Thảo Xây dựng hệ thống dạy và học trực tuyến sử dụng WebRTC Online teaching anh learning system using WebRTC ThS. Mai Xuân Hùng
77 17521289 Nguyễn Phi Yến
78 17520882 Trần Minh Phát Xây dựng nền tảng ứng dụng web giúp kết nối người tổ chức hoạt động trải nghiệm với khách tham gia Building a web application help connecting the host of experience activites with the guest ThS. Nguyễn Đình Loan Phương
79 17520241 Nguyễn Lan Anh Hệ thống đánh giá và gợi ý sản phẩm dựa trên bình luận sử dụng BERT Sentiment analysis of e-commerce product reviews using BERT ThS. Hồ Trần Nhật Thủy
80 17521190 Trần Văn Trường
81 17520738 Nguyễn Văn Mạnh Xây dựng website thương mại điện tử, tích hợp chức năng gợi ý sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh Building an e-commerce website, intergrating recommendation system and image search ThS. Mai Xuân Hùng
82 17520487 Võ Trung Hiếu
83 17521211 Hồ Quốc Tuấn Xây dựng ứng dụng website bán văn phòng phẩm và sử dụng thuật toán Apriori để gợi ý mua hàng Building a website for selling stationery and using Apriori algorithm for purchase suggetion ThS. Mai Xuân Hùng
84 17521045 Hoàng Thị Thanh
85 17520750 Lê Hồng Minh Xây dựng ứng dụng trò chuyện video nhóm trực tuyến Building an online group video call application ThS. Mai Xuân Hùng
86 17521083 Trương Minh Thiện
87 17520304 Dương Quốc Cường Thiết kế và triển khai hệ thống quảng cáo điện tử trên nền tảng đám mây A design and implementation of the cloud based digital signage system TS. Nguyễn Thanh Bình
88 17520456 Võ Đức Hậu
89 16520272 Phan Đại Dương Hệ thống phát hiện bất thường trên ảnh X quang lồng ngực Abnormalities detection system in chest X-ray images PGS.TS. Đỗ Phúc,
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
90 16520509 Lâm Nguyễn Quang Huy
91 16520655 Nguyễn Thanh Lễ Web hỗ trợ dịch vụ sửa chữa nhà cửa Web support home repair services ThS. Đỗ Duy Thanh,
ThS. Đỗ Thị Minh Phụng
92 16520606 Trần Minh Khoa
93 17520369 Trần Minh Đức Đánh giá nhà cung cấp trên webiste thương mại điện tử Tiki.vn Evaluating suppliers on e-commerce website Tiki.vn ThS. Vũ Minh Sang,
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
94 17520412 Nguyễn Trường Giang
95 17520650 Nguyễn Hữu Tiền Khôi Xây dựng hệ thống dự đoán, hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán Developing prediction and decision-support system in stock investment ThS. Vũ Minh Sang
96 17520912 Trần Quang Phúc Ứng dụng hỗ trợ tự tập gym dựa trên trí tuệ nhân tạo AI based fitness self-training application TS. Nguyễn Thanh Bình
97 17521196 Mạc Huy Tú
98 17520299 Nguyễn Tiến Công Hệ thống giám sát giao thông tự động hỗ trợ đếm xe và đo tốc độ Automatic traffic surveillance system for vehicle counting and speed measurement TS. Nguyễn Thanh Bình
99 17521073 Đỗ Quang Thiện Xây dựng mô hình nhận diện giọng nói cho tiếng Việt Building a speech to text engine for Vietnamese TS. Nguyễn Thanh Bình
100 16521161 Nguyễn Duy Thiện Bảo vệ quyền riêng tư cho quá trình thu thập dữ liệu Privacy protection for data collection ThS. Đỗ Duy Thanh, ThS. Hà Lê Hoài Trung
101 17520867 Nguyễn Minh Nhựt Xây dựng hệ thống dự báo giá và khuyến nghị giao dịch mua bán tiền mã hóa Building a system forecasting rate and recommending transaction about crypto currency PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân
102 17521147 Nguyễn Bích Trâm Hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng Evaluation system for consumer credit risk PGS.TS. Đỗ Phúc,
ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng
103 15520541 Lê Trung Nghĩa Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng Building a sale management application ThS. Vũ Minh Sang
104 15520834 Đỗ Văn Thịnh
105 17520491 Lê Thị Trúc Hòa Tìm hiểu Google Cloud Dialogflow – và xây dựng ứng dụng chatbot minh họa Researching Google Cloud Dialogflow – and build an illustrated chatbot application ThS. Vũ Minh Sang
106 17521162 Hoàng Thụy Trinh
107 17520306 Lê Phạm Huy Cường Xây dựng ứng dụng gửi xe và đặt món canteen, tích hợp thanh toán qua ứng dụng di động Building a parking and order food application intergrated with mobile payment TS. Cao Thị Nhạn
108 17520710 Lê Ngọc Long
109 16521404 Nguyễn Đức Tuyến Bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu cho mô hình học phân tán Protecting privacy on distribution learning ThS. Đỗ Duy Thanh, ThS. Hà Lê Hoài Trung
110 16520572 Võ Đinh Khang
111 17520521 Trần Quốc Hoàng Xây dựng hệ thống quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tim mạch Building cardiovascular disease health care support system ThS. Đỗ Duy Thanh,
ThS. Đỗ Thị Minh Phụng
112 16520776 Phan Hoàng Nam Applying satellite data with ground-based air quality monitoring stations to predict hourly air quality of Ho Chi Minh PGS.TS Nguyễn Đình Thuân
113 16521775 Lê Thị Phụng
114 17521305 Trần Hoàng Long Use of machine learning to create a credit scoring model TS. Cao Thị Nhạn