Khoa Hệ thống thông tin

GIỚI THIỆU

Khoa Hệ thống Thông tin (HTTT) được thành lập vào năm 2006 cùng thời điểm thành lập của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đội ngũ giảng viên của khoa là các chuyên gia có uy tín, đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực HTTT.

Hiện nay, các giảng viên bao gồm 28 giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 Giáo sư – Tiến sĩ, 01 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 06 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ và nhiều giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại khoa, giảng viên mời giảng từ các trường uy tín trong và ngoài nước. Khoa gồm 3 bộ môn: Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý, Bộ môn Hệ thống thông tin thông minh và Bộ môn Thương mại điện tử.

Khoa Hệ thống Thông tin trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG-HCM

Sứ mệnh của Khoa HTTT là phát triển ngành công nghiệp CNTT và nguồn nhân lực CNTT. Khoa HTTT cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực HTTT. Năm 2017, Khoa HTTT là khoa đầu tiên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) công nhận đạt chuẩn kiểm định AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance). Đây là bộ tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn chất lượng, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

Thầy Dương Minh Đức – Phó Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin thay mặt Khoa nhận Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2017

Với những nỗ lực không ngừng trong những năm qua, Khoa HTTT vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba (năm 2019) và nhiều cờ thi đua, bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đó là động lực để Khoa HTTT tiếp tục thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình trong thời gian tới.

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Logo Khoa Hệ thống Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM

Đội ngũ giảng viên chất lượng cao