Khoa Hệ thống thông tin

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2022

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 01 NĂM 2022

 

STT Ngày Công việc
1 08/02/2022 – 20/02/2022 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/uAwFdmBD84xEttcYA
3 23/02/2022 P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp
4 02/03/2022-08/03/2022 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.
6 14/03/2022 Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 01 năm 2022

 

Các bài đã đăng